Fokus vård o rehabilitering AB - Familjehem

Familjehem

Vi söker familjehem i hela Sverige.

Är du intresserad av att öppna ditt hem för att erbjuda barn/ungdomar eller vuxna en trygg tillvaro.
Att vara familjehem är både intressant, utmanande och tidskrävande, det ger mycket tillbaka i form av nya kunskaper, livskvalitet och glädje. Du kan göra stor skillnad för ett barn eller ungdom genom att vara ett stöd och en god länk till en trygg vuxenvärld.

Tid och engagemang är mycket viktigt
Det är viktigt att du har tid, engagemang och känslomässigt utrymme för att ta emot barn eller ungdom i ditt hem. Det förutsätter att du har en tydlig ambition att lyckas med ditt uppdrag och att den naturligtvis delas av alla i familjen, eftersom alla påverkas av att en ny familjemedlem flyttar in till er.

Råd, handledning och stöd av oss
Vi på Fokus Vård och Rehabilitering finns alltid till hands när ni behöver råd och handledning under placeringens gång. Det är viktigt för oss, och även er, att vi lär känna varandra så bra som möjligt.

Familjer som uppfyller kraven får ersättning i form av arvode för sin arbetsinsats samt omkostnadsersättning för placeringen. Vi följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer avseende ersättningen.

Obligatorisk utredning
För att bli godkänd att vara familjehem finns det ett antal kriterier som måste uppfyllas. Därför gör vi alltid en utredning innan ett beslut tas. Vi begär utdrag från:

  • Kronofogden

  • Försäkringskassa

  • Socialtjänst

  • Polisen, belastningsregistret

  • Gör en intervju samt tolkningsanalys enligt Kälvestensmetoden (en intervjumetod för att få utförlig information om familjehemmet)

Familjehemsutbildning

Vi utför obligatorisk familjehemsutbildning för alla familjehem. Utbildningen utgår från Socialstyrelsens material ”ett hem att växa i” och vänder sig till familjehem med barn och ungdomar i alla åldrar. Målsättningen är att alla familjer ska ha en relevant utbildning för uppdraget samt veta och vara förberedda för vad det innebär att öppna sitt hem för en ny familjemedlem.

Viktigt att ni deltar och slutför utbildning

Att bli familjehem är ett stort beslut som startar med en process för hela familjen, vi ser helst att båda föräldrarna deltar i familjehemsutbildning om ni är ett par. Det är viktigt att de som deltar slutför utbildningen.

familjehem, eskilstuna, södertälje, västerås

Hemsida av Johansson & Winge